Afgelopen vrijdag werd het eerste Community Land Trust project in Brussel officieel ingewijd. Het is het resultaat van een doorgedreven samenwerking tussen de Community Land Trust Brussel (CLTB) en het Brussels Woningfonds. Het is niet alleen het eerste CLT project in Brussel, het is ook een primeur voor het Europese vasteland.

Een Community Land Trust is een van oorsprong Amerikaanse model dat mensen met een laag inkomen de kans geeft om eigenaar te worden.
CLT Brussel maakt de woningen betaalbaar voor gezinnen die op de privémarkt niet aan de bak komen, dankzij een tussenkomst van het Brussels Gewest. De originaliteit van het model bestaat er in dat de woningen generatie na generatie betaalbaar blijven, omdat eigenaars die hun woning willen verkopen een deel van de winst afstaan. Dit kan omdat de eigenaars enkel eigenaar zijn van hun appartement, de grond blijft in handen van de Land Trust. Deze eigenaars genieten dus alle voordelen van een eigen woning en vermijden tegelijkertijd speculatie.

Het CLT model staat ook voor een participatieve visie op sociaal wonen. Bewoners zijn betrokken bij het opstellen van het bouwprogramma, beslissen mee of er gemeenschappelijke ruimtes komen, krijgen vormingen aangeboden, en zetelen in de raad van bestuur van de CLT.

De 9 appartementen aan de kruising van de Ninoofsesteenweg en de Mariemontkaai zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen CLTB, het Woningfonds, de partnerverenigingen la Rue en Convivence, én de nieuwe bewoners. Het project kwam tot stand in het kader van het wijkcontract Heyvaert en dankzij de doorgedreven steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoewel het bouwen van blijvend betaalbare woningen op gemeenschapsgrond een lange traditie kent in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, biedt het project Mariemont de eerste CLT woningen op het Europese vasteland aan. Ons initiatief wordt dan ook met veel belangstelling gevolgd door verschillende actoren in binnen – en buitenland.
Het ziet er dus naar uit dat dit project een eerste in een lange rij zal zijn.

Om dit te vieren huldigden Community Land Trust Brussels (CLTB) en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gebouw afgelopen vrijdag 18 september plechtig in.

Voor meer informatie:
www.cltb.be
perscontact:
voor CLTB: Geert De Pauw, coördinator, 0487/68 75 19
voor het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Dunia Oumazza, communicatiemedewerker, 02 504 32 15